top of page
Søk
  • Forfatterens bildeA&S Redaksjon

Vår visjon | 0-målet

✍️ På slutten av 1900-tallet var boligalarm for mange en utenkelig drøm, kostnadene for et standardsystem lå på ca. 30 000 kroner og kun de rikeste og største bedriftene kunne ta seg råd til dette. Mye har endret seg i løpet av den tiden og i dag ser veldig mange på et alarmsystem som en nødvendig beskyttelse i sitt hverdagsliv. Hvert år så har antallet av boligalarmer økt gradvis. 100 000 boliger var utstyr med boligalarm i 1999. I dag, i 2020, er tallet på 500 000. Det utgjør knappe 20% av alle boliger i Norge, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På samme tid så har det også skjedd noe veldig interessant; i 1997 begynte en langvarig nedadgående trend i antallet innbrudd, og i 2018 registrerte politiet kun 1.746 innbrudd – det laveste (!) tallet i historien. Det er 1761 færre enn i 2014, eller en nedgang på over 50 prosent. I 2017 omkom 26 personer i brann. Dette er det laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne.


👨‍🚒 De siste årene har det vært en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. Vi ønsker og har som et mål at begge trendene beskrevet over fortsetter; antall boligalarmer øker og innbrudds- og brannulykker minker. Vi mener at hvis vi klarer å øke andel av alarmerte boliger fra 20% til 100%, så kan vi også redusere antall innbrudd og omkomne helt til 0. Når dette skjer, så kan vi klappe hverandre på skuldrene og med hånden på hjertet si at vi har nådd våre mål. Hvis vi klarer å øke antall av alarmerte boliger i Norge betyr dette også vi kan ha enda flere vektere som kan hjelpe på stedet, noe som resulterer i et tryggere miljø - Da skaper vi også nye arbeidsplasser og bidrar med mer skatt til fellesskapet. Prisene for alarm faller og dermed klarer vi å levere våre tjenester til alle husstander. Nå ser vi at i løpet av 20 år så har 400 000 blitt utstyrt med alarm som er direktekoblet mot alarmstasjon. Dermed kan vi forvente at i løpet av de neste 100 år når vi vårt mål og fremtidige generasjoner gjør vår drøm til virkelighet. Vi inviterer deg å bli med oss og skape det tryggeste samfunnet verden har noen gang sett maken til.

22 visninger0 kommentarer
Post: Blog2_Post
bottom of page