top of page

Røykvarslere som snakker sammen redder liv 

Røykvarsler: Video

RØYKVARSLER

Seriekoblet, optisk røykvarsler for best mulig brannsikring

Verisures røykvarslere varsler effektivt i hele boligen med både sirene og tale. Er du ikke hjemme, blir du varslet på mobil. Alarmstasjonen passer alltid på og varsler brannvesenet.

  • Seriekoblet og optisk

  • Varsling med sirene og stemme

  • Mobilvarsel, hvor enn du er

  • 24/7 tilkoblet alarmstasjon

  • FG-godkjent brannalarm

smoke_detector_3_front_shadow.png
Røykvarsler: Service
smoke_detector_3_angle_shadow.png

OPTISK RØYKVARSLER

Optiske røykvarslere er betydelig raskere på å oppdage tidlig røykutvikling fra ulmebranner, enn ioniske og varsler deg før de åpne flammene utvikler seg.

Optiske røykvarslere fungerer slik at når kammeret i røykvarsleren blir fylt med røykpartikler, blir lyset reflektert og treffer fotocellen, og alarmen utløses. De er med andre ord mer effektiv til å oppdage større røykpartikler som blir produsert av langsomt ulmende branner.
Ioniske røykvarslere har ett deteksjonskammer med en radioaktiv kilde og et referansekammer, og når luftpartiklene i de to kamrene blir ulike, utløses alarmen. De reagerer med andre ord på de små røykpartiklene som blir produsert av raskt flammende branner.

Røykvarsler: About

RØYKVARSLER - VARSLER ÉN, VARSLER ALLE

Med seriekoblede røykvarslere går brannalarmen i hele boligen samtidig. Det er en god trygghet å vite at alle i familien blir varslet, uansett hvor i boligen de befinner seg.

Seriekoblingen fungerer slik at dersom én av brannvarslerne merker røyk, for eksempel på kjøkkenet, varsles alle andre røykvarslere i systemet, slik at også de som ligger og sover på et soverom, blir oppmerksomme på faren.

brannpakke.png
Røykvarsler: About
smoke_detector_3_pair_angle_2_transparen

BRANNVARSLER MED TALE - VEKKER DEG I TIDE

En bolig kan bli overtent i løpet av minutter. Det er derfor viktig med varsling du våkner av. Sirene kombinert med tale vekker deg effektivt og hjelper deg å finne tryggeste vei ut.

Ligger du og sover når alarmen går, blir du effektivt og raskt vekket av en pulserende sirene og en stemme som sier "Brannalarm" i rommet der alarmen er utløst, og "Brannalarm i annet rom" i andre rom med brannalarm. Velg mellom 16 ulike språk (Norsk, Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Polsk, Russisk, Gresk, Spansk, Italiensk, Arabisk, Portugisisk og Mandarin).

Røykvarsler: About
Røykvarsler_smoke_ny.jpg

RIKTIG PLASSERING - SIKRER RASK DETEKSJON

Brannvarslere fra Verisure installeres i ulike rom og etasjer i hjemmet, for beste mulige varsling. Våre installatører vet nøyaktig hvor varslerne bør plasseres for å ha best effekt.

Hvor brannvarslerne skal monteres, avhenger av både planløsning og størrelse på bolig. Det viktigste er at sirenen høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør.
Forskriftene sier at det skal være en røykvarsler per 60 kvadratmeter og ikke mer enn 12 meter fra hverandre. Verisure anbefaler minst én brannvarsler i hver etasje, og aller helst en i hvert soverom. Du kan ha opptil 15 brannvarslere på ett system.

Røykvarsler: About
cra-800x346.jpg

DØGNÅPEN ALARMSTASJON
VARSLER BRANNVESENET

Med døgnovervåkede brannvarslere, er det alltid noen som passer på og kan tilkalle hjelp, uansett om du er hjemme eller boligen står tom.

Alarmoperatørene er på vakt døgnet rundt, og handler i løpet av sekunder. Med bilder fra boligen kan de raskt se om det er brann, varsle vekter og brannvesen, og starte eventuelt arbeid med å få alle trygt ut av boligen.
De kommunale brannvesenene har forskjellig praksis når det gjelder å respondere på våre varsler. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å undersøke hva som gjelder hos deg.
Alarmstasjonen overvåker også batteriene og melder fra når batterier må skiftes.

Røykvarsler: About
bottom of page